Hướng dẫn sử dụng Vnedu từ a đến z

Bắt đầu từ năm học 2020 – 2021 vnptschool.com.vn chính thức ngừng hoạt động và chuyển sang Vnedu.vn do giao diện mới nên các thầy cô có nhiều bỡ ngỡ vì thế mình viết bài nay để hướng dẫn các thầy cô sử dụng.

Cách đăng nhập Vnedu

Các thầy cô truy cập địa chỉ sau: vnedu.vn

Xuất hiện giao diện như hình trên chọn “Giáo viên

Các thầy cô dùng tài khoản vnptschool đã được cấp trước đây để đăng nhập.

Nếu đăng nhập thành công phía trên bên phải ta sẽ thấy tên của mình như sau:

Ta tiếp tục chọn Giáo viên một lần nữa

Bây giờ ta sẽ thấy giao diện của Vnedu giống như màn hình windows vậy.

DÀNH CHO QUẢN TRỊ

DÀNH CHO GV CHỦ NHIỆM

DÀNH CHO GV BỘ MÔN

Thầy cô nhắp vào các mục tương ứng để xem:

DÀNH CHO TỔ CHUYÊN MÔN

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *